white printer paper beside silver laptop computer

Tworzenie poprawnej listy „rzeczy do zrobienia”.

Lista „rzeczy do zrobienia” jest jednym z najczęściej używanych narzędzi i jest skutecznym sposobem na zarządzanie czasem i redukcję stresu. Często jest to lista wszystkich zadań do wykonania, która wygląda bardziej jak pamiętnik niż prawdziwa lista rzeczy do zrobienia. Wskazówki, jak prawidłowo używać narzędzia.


Pierwszą rzeczą, jaką robi, jest pomoc w zapamiętywaniu, ponieważ dla większości z nas polega na zapisywaniu zadań, o których nie chcemy zapomnieć w ciągu dnia, ale które mogą nam umknąć. Często przybiera formę notatnika (w komputerze lub telefonie komórkowym) i listy rzeczy do zrobienia. Można je połączyć z aplikacjami, których, w przestrzeni Internetu, pojawia się coraz więcej.

Lista biznesowa i osobista.

Jesteś tylko jedną osobą, a czas, który dzielisz między to, co musisz zrobić zawodowo i prywatnie, jest często nierozłączny. Niektóre działania muszą być wykonywane w czasie pracy, zwłaszcza gdy jest się dyrektorem firmy i granica między życiem zawodowym a prywatnym jest cienka. Nie ma potrzeby ich rozdzielać, umieść je na tej samej liście, nawet jeśli oznacza to podzielenie jej na dwie części.

Lista małych zadań.

Lista rzeczy do zrobienia nie powinna zawierać wszystkich czasochłonnych zadań (powyżej 30 minut), choć często postępujemy odwrotnie. Najlepiej, gdyby zawierała tylko najmniejsze zadania. To są te, na które będziesz miał czas między spotkaniami lub w miejscach, które nie sprzyjają robieniu tych dużych. Te ważniejsze powinny trafić do Twojego dziennika.

Lista zadań, a nie celów.

Pierwszą wadą listy rzeczy do zrobienia jest to, że z czasem często ma tendencję do wyglądania bardziej jak lista celów, takich jak: „podpisać umowę z panem X” niż lista zadań, które musisz zrobić. Ten lista nie musi stresować ciebie, ale raczej uspokajać i umożliwiać bezstresową realizację poszczególnych punktów. Zatem unikaj imperatywnych typów formuł w liście rzeczy do zrobienia. Zamiast nich wpisz: „wyślij umowę do pana X”.

Codzienna lista.

Lista rzeczy do zrobienia jest aktualizowana każdego dnia i musi być stale uzupełniana, aby nie zapomnieć o drobnych zadaniach. Najłatwiejszym sposobem jest posiadanie go pod ręką i aktualizowanie go tak szybko, jak to możliwe. Może być w formie kartki, papierowego notatnika, aplikacji na smartfona, notatnika komputerowego itp.

Lista z rozkładem czasowym.

Każde zadanie powinno mieć przypisany czas, który chcesz na nie przeznaczyć. Jeśli zadanie wydaje się bardzo długie, często można podzielić je na mniejsze. Rozkładanie zadań w czasie często pomaga uniknąć odkładania ich na następny dzień.

Lista z kolejnością zadań.

W tym przypadku rzadko wiadomo, od czego zacząć. Każdy może to zrobić na swój własny sposób. Możesz zająć się zadaniami losowo lub zacząć od tych najszybszych. Ta druga opcja ma tę zaletę, że daje poczucie spełnienia, podczas gdy zaczynanie od najdłuższych daje wrażenie, że nie robisz żadnych postępów.

Jeśli na początku nie uda Ci się wyłączyć z tej listy największych zadań, bo używasz ich również jako porządku dziennego, nie czuj się winny, to już pierwszy krok.