Photo by Mathieu Stern

5 pojęć z ekonomii, które warto znać

Współcześnie dużą rolę w kreowaniu zysków odgrywa masowa konsumpcja. Również dzięki globalizacji upowszechniła się sprzedaż na ogromną skalę, z której korzystają przede wszystkim słynne marki.

Jednak ekonomia stanowi także istotny element w gospodarce państwowej, jest niejako jej fundamentem, na której stoi cała funkcjonalność kraju. Ekonomia wpływa na nasze codzienne życie. Doskonale to widać poprzez kalkulacje każdego dnia – ile środków i na jakie produkty je przeznaczyć. Dlatego warto znać kilka podstawowych pojęć z tej dziedziny, mogą one nieco rozjaśnić jej skomplikowane zasady.

1) PKB – produkt krajowy brutto. Jest to cała suma wartości, jakie wytworzyła gospodarka jednego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku), czyli wszystkie transakcje między ludźmi czy firmami zawierane w ramach handlu. Na jego podstawie ocenia się zamożność kraju.

2) SZARA STREFA – są to wszystkie działalności gospodarcze, których nie zarejestrowano oficjalnie w urzędzie. Prowadzą one prace „na czarno”, zatem państwo nie pobiera od nich podatku, przez co obniża się też wartość PKB.

3) WALORYZACJA – jest to wyrównanie wartość pieniądza. Na przykład wypłata emerytury w wysokości 800 złotych, musi być poddana waloryzacji, kiedy zmusza do tego inflacja albo inne czynniki.

4) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – przestrzeń, w której działa rynek handlujący papierem wartościowym, czyli m. in. obligacją, akcją lub certyfikatem inwestycyjnym. Jest to także miejsce funkcjonujące w Warszawie, gdzie głównym udziałowcem jest Skarb Państwa.

5) AKCJA – papier wartościowy. Upoważnia jego właściciela do udziału w zysku wypracowanego przez daną firmę. Akcje są wytwarzane i sprzedawane przez konkretną spółkę akcyjną. Ich emisja ma pomóc spółce rozwinąć działalność na rynku.

Leave a Reply