man on thinking pose

Dlaczego firmy notują spadek sprzedaży?

Na spadek sprzedaży w przedsiębiorstwie wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich może być spadek jakości oferowanych produktów i usług. Każda firma powinna dbać o zachowanie dobrej jakości swoich towarów, dzięki czemu klienci będą zadowoleni i pozostaną z marką na dłużej. Na dobrą jakość produktu wpływ ma wiele jego cech. Klienci oczekują przede wszystkim, aby wybrany przez nich towar był trwały, niezawodny, funkcjonalny i praktyczny. Ze względu na to, iż grupę docelową stanowią różniący się między sobą wieloma cechami konsumenci, pojęcie jakości produktu powinno być rozpatrywane w szerokim kontekście.

Drugim czynnikiem wpływającym na sprzedaż jest cena oferowanego produktu. Z reguły wzrost cen powoduje spadek popytu. Każdy z konsumentów może być mniej lub bardziej wrażliwy na zmianę ceny danego produktu i usługi. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się wprowadzić zbyt drastyczne zmiany w wartości oferowanych towarów, wówczas najbardziej zyska na tym jego konkurencja. Może to wywołać niepożądane reakcje konsumentów, którzy zrezygnują z korzystania z naszej oferty. Są one szczególnie ważne, gdy konkurencyjność w branży, w której znajduje się nasza firma jest wysoka. Istotny jest tutaj nie tylko wzrost, ale także gwałtowny spadek ceny produktu. Jeżeli spadek ten nie występuje ogólnie i obejmuje tylko nasze przedsiębiorstwo, klient może uznać, iż oferowany produkt jest wadliwy i ma niższą jakość niż dobra konkurencyjne.

Kolejnym ważnym czynnikiem warunkującym spadek sprzedaży jest obniżenie jakości obsługi klienta. O poziomie satysfakcji konsumenta decyduje to czy będzie on zadowolony z obsługi i udzielonej pomocy przy podjęciu decyzji o zakupie oraz to czy jego potrzeby zakupowe zostały zaspokojone. Mają na to wpływ, np. zachowanie personelu, jakość usług oraz wygląd placówki. Należy pamiętać, iż klient źle potraktowany przez obsługę firmy, prawdopodobnie już do niej nie wróci.
Na spadek sprzedaży może mieć również wpływ źle prowadzona strategia marketingowa. Błędami, które przedsiębiorstwa często popełniają w pozyskiwaniu klientów mogą być : wybór niewłaściwej grupy docelowej, powielanie znanych schematów, niewłaściwa komunikacja z klientem, brak odpowiedniej reklamy czy zły dobór kanałów dystrybucji.