group of people walking on the stairs

Jak zostać administratorem danych bezpieczeństwa informacji?

Administratora bezpieczeństwa informacji powołuje administrator danych osobowych, czyli ADO. Może on zdecydować o tym, aby nikogo nie powoływać na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji i wówczas to on sam przejmuje jego zadania. Administrator bezpieczeństwa informacji tak zwany ABI może mieć również swoich zastępców, co do których nie istnieje konieczność rejestracji. ABI natomiast musi zostać zarejestrowany w GIODO w terminie maksymalnie 30 dni od momentu powołania.


Jakie są zadania administratora bezpieczeństwa informacji?

 • dbanie o to, aby w firmie przestrzegane były przepisy o ochronie danych osobowych
 • raportowanie czy przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami
 • przygotowywanie regulaminów
 • czuwanie nad przygotowaniem dokumentacji opisującej sposoby i środki techniczne ochrony danych osobowych w firmie
 • przygotowanie raportów na temat przetwarzania danych osobowych
 • ABI rejestruje dane osobowe przetwarzane przez ADO
 • informuje ADO o wszelkich nieprawidłowościach
 • pełni rolę łącznika między ADO a inspektorem ochrony danych osobowych

Kompetencje ABI mogą być rozszerzone przez administratora danych osobowych.

Zobacz artykuł o tym jakie są dane osobowe szczególnie wrażliwe

Kto może zostać administratorem bezpieczeństwa informacji?

Osoba, która pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji powinna:

 • korzystać w pełni z praw publicznych
 • posiadać zdolność do czynności prawnych
 • mieć wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych
 • nie być karana za przestępstwo umyślne

Aby zostać administratorem bezpieczeństwa informacji przydatne będą również różne szkolenia oraz certyfikaty, które podnoszą kwalifikacje zawodowe administratora. Praca ta wymaga ciągłej gotowości do poszerzenia swojej wiedzy, doskonałej znajomości przepisów a także znajomości zmian tych przepisów. Dzięki skrupulatnej pracy ABI dane osobowe przechowywane w przedsiębiorstwie lub firmie są stale nadzorowane, co podnosi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i tym samym korzystnie wpływa na wizerunek i wiarygodność firmy lub przedsiębiorstwa.

Jak to działa? Elementy i procedury. Wdrożenie RODO w firmie